yiching 所有的社會關懷 最新報導

風趣詼諧的主持人 丁坤滿 老師

作者: yiching
2019-07-10 10:51
2:02
瀏覽:
2,325
推:
44
回應:
1

我們很少人懂的星星兒

作者: yiching
2019-07-09 20:06
4:28
瀏覽:
1,839
推:
21
回應:
0

父親節前夕 聽一位父親的心聲

作者: yiching
2019-07-09 10:44
5:14
瀏覽:
1,715
推:
23
回應:
0

暑期自閉兒充電列車開業式 宗念華理事長專訪

作者: yiching
2019-07-08 19:23
3:28
瀏覽:
1,937
推:
16
回應:
0

莫忘初衷: 全民團結一心 !

作者: yiching
2019-06-21 11:20
2:47
瀏覽:
2,089
推:
12
回應:
0

成大建築系107級畢業展---陳馨恬作品

作者: yiching
2019-06-19 07:00
2:36
瀏覽:
2,071
推:
26
回應:
0

健身養生的運動---太極拳

作者: yiching
2019-06-16 07:00
2:01
瀏覽:
3,742
推:
92
回應:
1

王延年宗師---楊家秘傳太極拳

作者: yiching
2019-06-15 07:00
3:07
瀏覽:
4,237
推:
56
回應:
0

孫韶九太極拳—指導老師 徐春木師父

作者: yiching
2019-06-12 07:00
2:43
瀏覽:
4,487
推:
80
回應:
1

高雄雙語夏令營-- 培養感恩回饋社會的科丁小種子

作者: yiching
2019-05-22 16:21
2:39
瀏覽:
1,222
推:
15
回應:
1

高雄雙語夏令營~許孩子一個雲端的未來

作者: yiching
2019-05-22 09:35
4:37
瀏覽:
1,711
推:
35
回應:
15

任重道遠的宮廟護持者

作者: yiching
2019-05-16 07:00
2:53
瀏覽:
1,352
推:
17
回應:
1

孩子你雖不完美 但是 我們永遠愛你!

作者: yiching
2019-05-15 07:21
2:54
瀏覽:
2,346
推:
188
回應:
1

溫情滿人間

作者: yiching
2019-05-13 19:09
3:19
瀏覽:
2,704
推:
30
回應:
0

佛陀紀念館---園藝志工

作者: yiching
2019-04-30 15:39
2:28
瀏覽:
2,498
推:
49
回應:
1

佛光山南屏別院落成10週年系列活動

作者: yiching
2019-04-29 07:00
2:57
瀏覽:
1,649
推:
25
回應:
3

歌聲若好--人生是彩色ㄟ!

作者: yiching
2019-04-27 14:54
5:37
瀏覽:
2,782
推:
14
回應:
1

高雄的西湖---澄清湖

作者: yiching
2019-04-25 12:51
2:54
瀏覽:
3,027
推:
43
回應:
1

二輪戲院何去何從

作者: yiching
2019-04-21 16:09
2:33
瀏覽:
3,592
推:
61
回應:
0

高雄圖書總舘的介紹

作者: yiching
2019-04-20 19:57
2:47
瀏覽:
2,229
推:
93
回應:
7

頁面

yiching 所有的社會關懷 最新報導

搜尋表單

目前累積了170,985篇報導,共12,022位公民記者

目前累積了170,985篇報導

12,022位公民記者