yiching 所有的媒體觀察 最新報導

保安宮前的參拜 part 1

作者: yiching
2019-06-21 07:00
2:33
瀏覽:
2,387
推:
22
回應:
0

高雄代天宮參加蚵寮保安宮三年一科的遶境

作者: yiching
2019-06-18 07:00
3:40
瀏覽:
4,714
推:
207
回應:
4

龍華科大文化創意與數位媒體設計系專題成果展

作者: yiching
2019-06-14 07:00
2:49
瀏覽:
3,108
推:
37
回應:
0

國立台灣藝術大學108級書畫藝術學系畢業展

作者: yiching
2019-06-13 07:00
2:26
瀏覽:
2,318
推:
35
回應:
0

2019成大建築畢業設計夏日特展

作者: yiching
2019-06-11 07:00
3:26
瀏覽:
2,416
推:
5
回應:
0

國父紀念館的由來

作者: yiching
2019-06-10 07:00
2:43
瀏覽:
2,689
推:
16
回應:
0

神韻茶之宴於高雄圓山飯店

作者: yiching
2019-06-07 07:00
2:16
瀏覽:
2,963
推:
27
回應:
1

新北台北Ubike一日遊

作者: yiching
2019-06-03 11:03
2:27
瀏覽:
2,539
推:
73
回應:
1

市定歷史建築高雄代天宮的整修

作者: yiching
2019-05-31 07:00
2:41
瀏覽:
4,046
推:
204
回應:
1

這也是一種教育

作者: yiching
2019-05-28 18:57
3:01
瀏覽:
2,330
推:
92
回應:
1

高雄雙語夏令營-- 培養感恩回饋社會的科丁小種子

作者: yiching
2019-05-22 16:21
2:39
瀏覽:
1,469
推:
18
回應:
1

高雄雙語夏令營~許孩子一個雲端的未來

作者: yiching
2019-05-22 09:35
4:37
瀏覽:
1,990
推:
35
回應:
15

現代花木蘭(2)

作者: yiching
2019-05-18 07:00
3:02
瀏覽:
2,273
推:
50
回應:
0

現代花木蘭—巾幗不讓鬚眉

作者: yiching
2019-05-17 07:00
3:28
瀏覽:
2,710
推:
17
回應:
0

任重道遠的宮廟護持者

作者: yiching
2019-05-16 07:00
2:53
瀏覽:
1,676
推:
28
回應:
1

孩子你雖不完美 但是 我們永遠愛你!

作者: yiching
2019-05-15 07:21
2:54
瀏覽:
2,733
推:
144
回應:
1

溫情滿人間

作者: yiching
2019-05-13 19:09
3:19
瀏覽:
2,964
推:
50
回應:
0

女壘國手的搖籃

作者: yiching
2019-05-12 10:59
4:58
瀏覽:
3,024
推:
317
回應:
0

高雄台鐵地下化的功能!

作者: yiching
2019-05-03 08:38
2:21
瀏覽:
2,332
推:
100
回應:
58

高雄市鐵路地下化

作者: yiching
2019-05-02 10:40
3:21
瀏覽:
3,403
推:
58
回應:
16

佛陀紀念館---園藝志工

作者: yiching
2019-04-30 15:39
2:28
瀏覽:
2,785
推:
49
回應:
1

高雄的西湖---澄清湖

作者: yiching
2019-04-25 12:51
2:54
瀏覽:
3,276
推:
43
回應:
1

頁面

yiching 所有的媒體觀察 最新報導

搜尋表單

目前累積了189,708篇報導,共12,960位公民記者

目前累積了189,708篇報導

12,960位公民記者