bulamyang

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0626〉主日禮拜

2022-07-03
推:
0
瀏覽:
906
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0626〉主日禮拜

2022-06-27
推:
0
瀏覽:
1,636
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0619〉主日禮拜

2022-06-19
推:
0
瀏覽:
2,174
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0612〉主日禮拜

2022-06-12
推:
0
瀏覽:
2,125
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0529〉主日禮拜

2022-05-29
推:
1
瀏覽:
2,243
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0529〉主日禮拜

2022-05-29
推:
1
瀏覽:
2,300
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0522〉主日禮拜

2022-05-22
推:
0
瀏覽:
2,003
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0515〉主日禮拜

2022-05-15
推:
0
瀏覽:
2,118
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0501〉主日禮拜

2022-05-01
推:
1
瀏覽:
1,927
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0403〉主日禮拜

2022-04-03
推:
1
瀏覽:
2,687
回應:
0

台灣基督長老教會行動教會〈2022 0327〉野外禮拜

2022-03-28
推:
1
瀏覽:
4,171
回應:
0

台灣北社元宇宙 MetaCKS清威權除封印發表會-第一場

2022-03-25
推:
1
瀏覽:
3,008
回應:
0

台灣公義行動教會主日禮拜

2022-03-20
推:
0
瀏覽:
2,286
回應:
0

流行病學家的十字架講座:主講人陳建仁院士

2022-03-13
推:
1
瀏覽:
2,619
回應:
0

台灣教師聯盟30周年慶暨募款餐會

2022-03-08
推:
1
瀏覽:
2,805
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0306〉主日禮拜

2022-03-06
推:
1
瀏覽:
2,902
回應:
0

228 . 0 拆除威權 起造新國家--228 七十五年紀念行動

2022-03-01
推:
1
瀏覽:
3,129
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0227〉主日禮拜

2022-02-27
推:
1
瀏覽:
2,422
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0220〉主日禮拜

2022-02-20
推:
0
瀏覽:
2,486
回應:
0

台灣北社:2022年「本土科技與教育」研習營

2022-02-15
推:
0
瀏覽:
3,444
回應:
0

台灣客社:2022年藝文增能教師研習營

2022-02-13
推:
1
瀏覽:
2,267
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0206〉主日禮拜

2022-02-06
推:
1
瀏覽:
2,757
回應:
0

2022年台灣教師聯盟寒假教師研習(0124)

2022-01-26
推:
3
瀏覽:
2,852
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0123〉主日禮拜

2022-01-23
推:
1
瀏覽:
2,140
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0116〉主日禮拜

2022-01-16
推:
1
瀏覽:
1,995
回應:
0

台灣公義行動教會【台北】〈2022_0102〉主日禮拜

2022-01-03
推:
0
瀏覽:
1,723
回應:
0

加入時間: 2011.04.18

bulamyang

加入時間: 2011.04.18
1,370則報導
0則影音
0則OnTV

累積瀏覽

2,826,591

bulamyang

搜尋表單

目前累積了170,169篇報導,共11,983位公民記者

目前累積了170,169篇報導

11,983位公民記者