sheu_ba 所有的教育學習 最新報導

桐花季

作者: sheu_ba
2018-05-03 23:51
3:32
瀏覽:
2,393
推:
1
回應:
0

桃園北橫原鄉

作者: sheu_ba
2018-05-01 15:32
2:30
瀏覽:
2,485
推:
15
回應:
0

平等里、內雙溪、菁礐溪步道生態遊學

作者: sheu_ba
2018-04-17 17:38
2:25
瀏覽:
4,452
推:
4
回應:
0

淡水天元宮、水梘頭、瓦窯坑、湖內、水源街李家燕樓

作者: sheu_ba
2018-03-19 16:49
1:50
瀏覽:
5,447
推:
6
回應:
0

松山社大十五週年慶暨成果發表會

作者: sheu_ba
2018-01-18 16:58
1:10
瀏覽:
4,674
推:
10
回應:
0

文山仙跡岩自然步道

作者: sheu_ba
2017-12-16 19:02
2:45
瀏覽:
3,637
推:
8
回應:
0

宜蘭冬山人文生態導覽

作者: sheu_ba
2017-12-11 01:04
1:55
瀏覽:
3,033
推:
7
回應:
0

士林雙溪岩仙座台燕溪古道

作者: sheu_ba
2017-12-07 17:32
2:55
瀏覽:
3,450
推:
3
回應:
0

新店銀河洞越嶺文山貓空采風

作者: sheu_ba
2017-11-25 01:04
1:55
瀏覽:
3,862
推:
6
回應:
0

小觀音山箭竹林登西峰頂

作者: sheu_ba
2017-10-26 19:17
2:09
瀏覽:
4,180
推:
0
回應:
0

文山區風采~密探景美溪

作者: sheu_ba
2017-09-26 08:01
2:13
瀏覽:
4,158
推:
8
回應:
0

三重埔跨二重溪走訪先嗇宮

作者: sheu_ba
2017-09-20 02:02
2:29
瀏覽:
4,030
推:
13
回應:
0

花蓮富里六十石金針花山采風遊

作者: sheu_ba
2017-09-18 21:57
3:08
瀏覽:
3,369
推:
6
回應:
0

康 樂 山 步 道 探 走

作者: sheu_ba
2017-05-23 01:14
1:55
瀏覽:
2,015
推:
5
回應:
0

飛越安南

作者: sheu_ba
2017-04-08 19:11
7:13
瀏覽:
1,728
推:
23
回應:
0

花博公園農民市集、青年返鄉創業

作者: sheu_ba
2016-11-20 21:13
2:00
瀏覽:
2,110
推:
12
回應:
0

學習型社團發展觀摩活動

作者: sheu_ba
2016-10-08 19:40
4:29
瀏覽:
2,130
推:
36
回應:
0

關懷社區長輩

作者: sheu_ba
2016-10-02 19:18
1:10
瀏覽:
1,954
推:
9
回應:
0

中崙囝仔走讀錫口~親水篇藍色公路

作者: sheu_ba
2016-04-17 12:29
6:49
瀏覽:
2,683
推:
10
回應:
1

中崙囝仔走讀錫口~歷史篇

作者: sheu_ba
2016-04-11 08:08
3:10
瀏覽:
4,751
推:
11
回應:
1

探討湄洲媽祖裝、髮飾之文化流傳

作者: sheu_ba
2015-12-12 14:27
2:59
瀏覽:
6,760
推:
167
回應:
0

向天湖遊走

作者: sheu_ba
2015-10-08 23:21
2:50
瀏覽:
2,401
推:
1
回應:
0

年輕人的動力

作者: sheu_ba
2015-06-25 19:26
4:35
瀏覽:
2,941
推:
172
回應:
0

大甲媽祖出巡回鑾~萬人行腳盛會

作者: sheu_ba
2015-05-14 19:32
3:07
瀏覽:
3,013
推:
268
回應:
0

頁面

sheu_ba 所有的教育學習 最新報導

搜尋表單

目前累積了170,126篇報導,共11,981位公民記者

目前累積了170,126篇報導

11,981位公民記者