taiwanese 最新報導

NGƯỜI ĐÀI LOAN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TÀU! Taiwanese are not Chinese (Vietnamese version)

2014-05-23 15:49
6:54
瀏覽:
2,140
推:
0
回應:
0

THOAT-HÀN CHIAH SĪ TÂI-OÂN Ê PÊNG-AN-HÛ! 脫華才是台灣的護身符! (Taiwanese version)

2014-05-23 15:46
6:36
瀏覽:
2,127
推:
1
回應:
0

《好國好民》紀錄片-精彩篇(影片分享)

作者: bulamyang
2011-11-19 09:56
瀏覽:
1,367
推:
2
回應:
0

《好國 好民》紀錄片首映會

作者: bulamyang
2011-10-21 00:02
瀏覽:
2,218
推:
0
回應:
0

taiwanese 最新報導

搜尋表單

目前累積了159,909篇報導,共11,622位公民記者

目前累積了159,909篇報導

11,622位公民記者